Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.fotex.sk je: Fotex s. r. o., Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
IČO: 52189465,  Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.134667/B
Kontaktná osoba: Dominik Bartoš
Tel: +421 907 097 156
E-mail: [email protected]

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa tohto internetového obchodu podlieha:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru